Μαρξιστικό Δελτίο

Το Μαρξιστικό Δελτίο έχει σκοπό να διαδώσει την επαναστατική θεωρία και να παρουσιάσει τον διάλογο των επαναστατικών ιδεών * Από τους κλασσικούς μέχρι τους σύγχρονους επαναστάτες διανοούμενους και αγωνιστές * Τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο (Κ. Μαρξ) * thanasis.ane@gmail.com

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Νέο τεύχος “Σοσιαλισμός από τα Κάτω”: “Να κλείσουμε το δρόμο στο ρατσισμό και τους φασίστες”

της Λένα Bερδέ 

Ποιος εργαζόμενος ή νεολαίος σήμερα δεν θα χαιρόταν με την ιδέα να δει τη Μέρκελ, το Μακρόν, τον Τραμπ, τον Κουρτς και τον Σαλβίνι κλεισμένους μέσα σε ένα κλουβί, όπως αυτά που επιφυλάσσουν οι ίδιοι για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τα παιδιά τους; Ποιος δεν θα ενθουσιαζόταν με την ιδέα να δει όλους τους ηγέτες και τα αφεντικά του πλανήτη, που φορτώνουν στις πλάτες μας την κρίση τους με λιτότητα, ρατσισμό, σεξισμό και πόλεμο, σε αυτή τη θέση; Η εικόνα που κοσμεί το εξώφυλλο του νέου τεύχους του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω (Ιούλης-Αύγουστος 2018, Νο 129) μοιάζει συμβολική, αλλά δεν είναι. Είναι προσανατολισμός και πρόταση μάχης για το κίνημα διεθνώς και στην Ελλάδα.

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Κυκλοφορούν οι Θέσεις-τ.144

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις νήσος το τεύχος 144 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2018) της τριμηνιαίας επιθεώρησης οικονομικής και πολιτικής θεωρίας Θέσεις.

Σ’ αυτό το τεύ­χος των Θέ­σε­ων η Συ­ντα­κτι­κή Επι­τρο­πή: : Του έθνους η τιμή. Διε­θνο­ποι­η­μέ­νος εθνι­κι­σμός και ανα­πτυ­ξια­κή πα­ρα­φι­λο­λο­γία, σχο­λιά­ζει την πο­λι­τι­κή συ­γκυ­ρία όπως αυτή δια­μορ­φώ­νε­ται μετά τις συμ­φω­νί­ες για το «Μα­κε­δο­νι­κό» και το δη­μό­σιο χρέος.

Το παρόν τεύ­χος των Θέ­σε­ων είναι αφιε­ρω­μέ­νο στην επι­και­ρό­τη­τα της θε­ω­ρί­ας του Μαρξ σή­με­ρα, 200 χρό­νια μετά τη γέν­νη­σή του.

Τα τρία πρώτα κεί­με­να του αφιε­ρώ­μα­τος εξε­τά­ζουν το ρόλο του κα­πι­τα­λι­στή-επι­χει­ρη­μα­τία στο πλαί­σιο των κοι­νω­νι­κών σχέ­σε­ων τα­ξι­κής εξου­σί­ας και εκ­με­τάλ­λευ­σης που χα­ρα­κτη­ρί­ζουν το κα­πι­τα­λι­στι­κό σύ­στη­μα. Βα­σί­λης Δρου­κό­που­λος: Η επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, Γιάν­νης Μη­λιός: Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα και κέρ­δος. Η αστι­κή οι­κο­νο­μι­κή θε­ω­ρία απέ­να­ντι στη μαρ­ξι­κή θε­ω­ρία της εκ­με­τάλ­λευ­σης, Γιώρ­γος Οι­κο­νο­μά­κης: Ο κα­πι­τα­λι­στής ως ερ­γα­ζό­με­νος επι­χει­ρη­μα­τί­ας στον 3ο τόμο του Κε­φα­λαί­ου.

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Ο Άρης δεν χρειάζεται αποκατάσταση, ο Περισσός την είχε ανάγκη

Ο Άρης ήταν εξαρχής καχύποπτος απέναντι στους αστούς πολιτικούς και στους Άγγλους «συμμάχους» αντίθετα με την τότε ηγεσία του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ, στο πλαίσιο της πρόσφατης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψής του για το Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ - περίοδος 1918-1949 προχώρησε στην «κομματική αποκατάσταση» του Άρη Βελουχιώτη, μετά την «πολιτική αποκατάστασή» του στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στις 16 Ιούλη του 2011. Τι εκφράζει αυτή η απόφαση;

Η τότε απόφαση, 66 χρόνια μετά το θάνατό του, θεωρούσε ότι ο Άρης «είχε δίκιο ως προς την εκτίμηση που έκανε για τη συμφωνία της Βάρκιζας». Ωστόσο, συνέχιζε η απόφαση, αυτή η ορθή διαφωνία του «δεν δικαιώνει τη στάση του απέναντι στη συλλογική θέση του Κόμματος και την παραβίαση από αυτόν της κομματικής πειθαρχίας», ενώ «η στάση αυτή, που αποτέλεσε ρήξη με τη θεμελιώδη αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, δεν καθιστά δυνατή τη μετά θάνατο αποκατάσταση της κομματικής του ιδιότητας».

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Κυκλοφορεί Στην Υπεράσπιση του Μαρξισμού

του Πάρι Δάγλα

Γιατί η κρίση του 2008 ήταν η σημαντικότερη στην πρόσφατη ιστορία του καπιταλισμού και πώς οδήγησε σε αδιέξοδο τη λεγόμενη «παγκόσμια φιλελεύθερη τάξη»; Γιατί επιστρέφει ο προστατευτισμός και πώς η εργατική τάξη μπορεί να εκμεταλλευθεί τη διαίρεση του καπιταλιστικού στρατοπέδου; Πώς εντάσσεται η «ελληνική κρίση» μέσα σε αυτές τις διεθνείς εξελίξεις; Γιατί οξύνονται τα εθνικά ζητήματα και πώς τίθεται το μεταναστευτικό ζήτημα στην εποχή μας; Μπορεί να αυτομεταρρυθμιστεί ο καπιταλισμός; Γιατί η εργατική τάξη παραμένει ο φορέας της κοινωνικής αλλαγής, η μεγάλη ελπίδα της ανθρωπότητας; Διαψεύστηκε ή επιβεβαιώθηκε ο μαρξισμός από την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ το 1989 και όσα ακολούθησαν; Υπάρχουν πολλοί «μαρξισμοί»; Έχει νόημα η έννοια «αριστερά» σήμερα; Γιατί η υπεράσπιση της επαναστατικής συνέχειας είναι όρος για την ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος και της πρωτοπορίας του; Διατηρεί το Μεταβατικό Πρόγραμμα και η διδασκαλία του Λέοντα Τρότσκυ την επικαιρότητά της; Πού πρέπει να ρίξουν το βάρος τους σήμερα όσοι πονάνε την υπόθεση της εργατικής μας τάξης και της αλλαγής του κοινωνικού συστήματος;

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

ΣΕΚ: Εκδήλωση-Συζήτηση 'Ο Τρότσκι για τα Βαλκάνια', Πέμπτη 5/7

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Εκδήλωση-συζήτηση στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
 Πέμπτη 5 Ιούλη 7.30μμ

 Ο Τρότσκι για τα Βαλκάνια

Η συζήτηση για το Μακεδονικό έχει ανάψει, ιδιαίτερα μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, κι έχει φέρει στην επικαιρότητα μια σειρά αριστερά βιβλία για τα Βαλκάνια –καινούργια ή παλιά.

 Ανάμεσά τους και την πρόσφατη επανέκδοση από το Θεμέλιο του κλασικού βιβλίου του Λέων Τρότσκι «Τα Βαλκάνια και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913» (ένα από τα κείμενα αυτού του βιβλίου που ο Τρότσκι έγραψε ως πολεμικός ανταποκριτής υπάρχει και στην έκδοση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου «Η κρίση στα Βαλκάνια, το Μακεδονικό και η εργατική τάξη»).

 Την Πέμπτη 5 Ιούλη στις 7.30μμ το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο οργανώνει εκδήλωση-συζήτηση για το Μακεδονικό με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου του Τρότσκι και ομιλητή τον ιστορικό και συγγραφέα Λέανδρο Μπόλαρη.

 Θα υπάρχει έκθεση βιβλίου για τα Βαλκάνια με πολλές καινούργιες και παλιότερες εκδόσεις.

 Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
 Φειδίου 14 (πίσω από ΤΙΤΑΝΙΑ-ΡΕΞ)
  
Τηλ. 210 5247584, marxistiko@yahoo.grwww.marxistiko.gr

Η Kομματική Αποκατάσταση Του Άρη Βελουχιώτη

 
Η  Πανελλαδική Συνδιάσκεψη για το Δοκίμιο Ιστορίας του Κόμματος 1918-1949 (έγινε στις 23 Ιουνίου και δημοσιεύτηκε στο Ριζοσπάστη στις 30/6/20128) μαζί με την έγκριση του δοκιμίου που θα κυκλοφορήσει το Φθινόπωρο σε δυο τόμους, αποφάσισε και την αποκατάσταση τριών παλαιών  στελεχών: 

Του Άρη Βελουχιώτη, του Γιώργου Γεωργιάδη και του Γιώργου Γιαννούλη (οι δυο τελευταίοι είχαν εκτελεστεί το 1948 από στρατοδικείο του ΔΣΕ!).